Magazyn KOLEO

Portal popularnonaukowy o tematyce kolejowej i podróżniczej
zarejestrowany w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych

ISSN 2657-778X

Redakcja
Kuba Czajkowski (red. naczelny), Judyta Ozimkowska, Kuba Kisieliński, Magda Potocka.

Kontakt
📧 magazyn @ koleo.pl

Wydawca
Astarium sp. z o.o.
Rondo ONZ 1
00-124 Warszawa