Wesprzyj pasjonatów kolei swoim 1%!

Każdy może przekazać 1% podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. W gronie takich organizacji znajdują się także te związane z koleją.

1% podatku na rzecz OPP

Wielkimi krokami zbliża się kwiecień, czyli ostateczny termin składania deklaracji podatkowych za rok 2018.
Już od 16 lat niemal każdemu podatnikowi przysługuje prawo do przekazania 1% swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz wybranej przez siebie Organizacji Pożytku Publicznego.

Możliwość przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za poprzedni rok wprowadziła Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2003 r. Szczegółowe przepisy określające, kto i w jaki sposób może przekazać 1% swojego podatku można znaleźć w Ustawie o podatku dochodowym osób fizycznych.

Coraz więcej osób korzysta z tej możliwości rozliczając się z Urzędem Skarbowym np. korzystając z najnowszej e-usługi Twój e-PIT.
Co istotne, nie wiąże się to z żadnym dodatkowymi kosztami – przekazując 1%, przekazujemy kwotę, która tak czy inaczej trafiłaby do Skarbu Państwa.

Czym jest Organizacja Pożytku Publicznego?

Mianem Organizacji Pożytku Publicznego mogą określać się tylko fundacje i organizacje, którym Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało taki status. Organizacje posiadające tytuł OPP dający wiele przywilejów i udogodnień, muszą także liczyć się z wieloma obowiązkami.
Przede wszystkim muszą być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego i powinny posiadać organ kontroli lub nadzoru. Każdego roku są również zobowiązane do przedstawienia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Na ciągle rosnącej liście OPP znajdują się pozycje dotyczące promocji oraz rozwoju kolei – ogólnopolskie stowarzyszenia, lokalne muzea, organizacje prowadzące przewozy o charakterze muzealnym lub turystycznym, lobbujące na rzecz renowacji nieczynnych linii kolejowych.

Kolejowe OPP

Poniżej prezentujemy kompletną listę organizacji, które warto wziąć pod uwagę, wypełniając deklarację podatkową.

Zachęcamy do wsparcia jednej z powyższych organizacji.

Nie jest to czasochłonne, nic nie kosztuje, ale może znaczyć bardzo wiele. Podczas wypełniania rozliczenia wystarczy wpisać w odpowiednich rubrykach dane (numer KRS wybranej organizacji).