Autoryzacja transakcji kartowych w KOLEO 💳

Nie raz, a dwa potwierdzisz swoja tożsamość 

Od dawna kupujesz bilety w aplikacji KOLEO lub na stronie koleo.pl i płacisz za nie kartą. Aż tu nagle… podczas kolejnej transakcji bank prosi o dodatkowe potwierdzenie, że Ty to Ty. To nic nadzwyczajnego. Przypominamy, że od początku 2021 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące transakcji on-line dokonywanych przy użyciu karty płatniczej. 

Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęła w 2015 roku dyrektywę PSD2 w sprawie usług płatniczych. W międzyczasie państwa Unii Europejskiej dostosowały do nie wewnętrzne akty prawne i w efekcie od początku tego roku obowiązuje w Polsce m.in. procedura silnego uwierzytelnienia klienta dla każdej transakcji on-line opłacanej kartą płatniczą. Mówiąc najkrócej – chodzi o to, aby transakcje były bezpieczne, a pieniądze nie trafiły w niepowołane ręce. 

Co PSD2 oznacza dla klientów KOLEO?

Może zdarzyć się, że podczas zakupu biletu w aplikacji KOLEO lub na stronie koleo.pl i opłaceniu go kartą płatniczą bank poprosi o dodatkowe potwierdzenie tożsamości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, bank weryfikuje właściciela karty przy użyciu dwóch z trzech elementów bazujących na: Twojej wiedzy (czyli poprosi np. o podanie hasła, które znasz tylko Ty), Twojej własności (czyli przykładowo płatność jest dokonywana przy użyciu urządzenia, które posiada kartę SIM o określonym numerze) i jednej z Twoich indywidualnych cech (czyli np. poprosi o użycie odcisku palca). Często tego typu sposób autoryzacji nazywa się 3DS2 – dotyczy to zarówno kart płatniczych w systemach Visa jak i Mastercard.

Każdy z banków – bazując na wytycznych dyrektywy PSD2 oraz krajowych aktów prawnych – ustala własne zasady silnego uwierzytelnienie dla swoich klientów. Często daje także klientom możliwość wyboru potwierdzania tożsamości podczas dokonywania on-line płatności kartą. 

Warto więc odwiedzić stronę swojego banku i wybrać sposób uwierzytelniania. Ważne jest także to, by Wasze dane osobowe i kontaktowe, którymi dysponuje bank – np. numer telefonu były aktualne. 

Niekiedy zdarza się, że banki odstępują od procedury silnego uwierzytelnienia klienta. Jest to także zgodne z prawem i ma zazwyczaj miejsce, gdy dokonywane są transakcje na niskie kwoty oraz w przypadku płatności cyklicznych i na rzecz zaufanych odbiorców. Może więc zdarzyć się, że nie za każdym razem będziesz proszony o dwuetapowe potwierdzenie swojej tożsamości. 

Europejska dyrektywa PSD II

Dyrektywa PSD2 (ang. Payment Services Directive) w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej w 2015 roku. Jej celem jest ujednolicenie rynku usług płatniczych w Unii Europejskiej, zwiększenie bezpieczeństwa transakcji i rozszerzenie usług otwartej bankowości.

Lista największych banków w Polsce

Poniżej znajdziecie listę największych po względem liczby klientów banków w Polsce. Zachęcamy do odwiedzenia strony własnego banku i sprawdzenia, co możecie zrobić, aby po wejściu w życie nowych przepisów korzystanie z płatności kartą on-line było wygodne i bezpieczne: