Światowy Dzień Zdrowia ♥️

Obecna sytuacja jest niezwykle trudna dla nas wszystkich. Na pierwszej linii jest cała ciężko pracująca Służba Zdrowia, tj. lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni, … którzy mogą teraz korzystać z biletów miesięcznych za symboliczną złotówkę!

Na jakie trasy obowiązuje bilet dla Służby zdrowia?

Bilety miesięczne w ofercie specjalnej dla Służby Zdrowia wydawane będą na wszystkie trasy obsługiwane przez POLREGIO, na konkretny odcinek, na przejazdy „tam i z powrotem”. Bilety wg oferty POLREGIO dla Służby zdrowia są honorowane również przez ŁKA oraz Koleje Małopolskie.

Kto może skorzystać z oferty dla Służby Zdrowia?

Bilety miesięczne za złotówkę mogą kupić:

  • lekarze, pielęgniarki, położne, farmaceuci, diagności laboratoryjni – na podstawie dokumentu potwierdzającego Prawo Wykonywania Zawodu;
  • ratownicy medyczni – na podstawie aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego ratownika medycznego;
  • dyspozytorzy medyczni – na podstawie aktualnej karty przebiegu doskonalenia zawodowego dyspozytora medycznego;
  • kierowcy pogotowia ratunkowego – na podstawie prawa jazdy i zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych;
  • pracownicy zajmujący się utrzymaniem czystości w placówkach ochrony zdrowia – na podstawie identyfikatora służbowego.

Każda osoba z biletem miesięcznym za 1 zł dla pracowników ochrony zdrowia będzie musiała posiadać w pociągu ważny dokument, poświadczający uprawnienie do korzystania z takiego przejazdu (właściwy dla wykonywanego zawodu).

Gdzie mogę taki bilet kupić?

Bilet wg oferty specjalnej dla Służby Zdrowia można kupić na stronie koleo.pl oraz w aplikacjach KOLEO na Android oraz iOS.