Zintegrowany bilet ŁKA – PKS

Od 1 lutego 2020 w ramach nowych połączeń autobusowych uruchomionych w 2020 r. przez Samorząd Województwa Łódzkiego, w pociągach Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej obowiązuje nowa oferta, podnoszącą atrakcyjność połączeń kolejowo-autobusowych. Dzięki integracji taryfowej, pasażerowie zapłacą ok. 20% taniej niż bilety zakupione osobno u każdego z przewoźników osobno.

Dodatkowo, dzięki umieszczeniu bezpośrednio w wyszukiwarce rozkładu jazdy połączeń 5 PKS-ów (PKS Sieradz, PKS Łęczyca, PKS Skierniewice, PKS Łask oraz PKS Tomaszów Mazowiecki), pasażerowie mogą zaplanować swoją podróż kolejowo-autobusową do ponad 400 przystanków na terenie województwa łódzkiego bezpośrednio w KOLEO!

Rozkład jazdy ŁKA + PKS

Ceny biletów ŁKA-PKS

Cena biletu zintegrowanego obejmuje opłatę za przejazd pociągiem ŁKA oraz autobusem PKS.

Obowiązujące ulgi

Ulga w opłacie za przejazd obowiązuje wyłącznie w części dotyczącej przejazdu pociągiem ŁKA i obejmuje:

  • dzieci w wieku powyżej 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego – ulga 37%,
  • dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia – ulga 37%,
  • studenci szkół wyższych – dziennych, wieczorowych lub zaocznych, w tym słuchacze kolegiów pracowników służb społecznych, do ukończenia 26 roku życia – ulga 51%.